(1)
Riihilahti, A.; Paavilainen, E.; Koivisto, A.-M.; Kylmä, J. Alakouluikäisen Kuvaus Omasta Internetin käytöstään Ja Internetin käytön Yhteys Lapsen Sosiaaliseen Kompetenssiin. SLA 2016, 53.