(1)
Haapala, A.; Borodulin, K.; Silventoinen, K.; Mäki-Opas, T. Fyysisen Kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset Erot Ja Muutokset työikäisillä Suomalaisilla 11 Vuoden Seurannassa. SLA 2016, 53.