(1)
Terkamo-Moisio, A.; Halkoaho, A.; Pietilä, A.-M. Sosiaalinen Media Tieteellisessä Tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia. SLA 2016, 53.