(1)
Leppo, A. Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön Puuttuminen päihdetyöhön Erikoistuneella äitiyspoliklinikalla. SLA 1, 45.