(1)
Louheranta, O.; Lähteenvuo, M.; Kangasniemi, M. Henkinen Ja Hengellinen Tuki Terveydenhuollossa – Kenen Vastuulla?. SLA 2016, 53.