(1)
Castaneda, A. Sanoista Teoiksi – Miten Maahanmuuttoon Liittyvä Terminologia Luo Todellisuutta ympärillämme?. SLA 2017, 54.