(1)
Weiste-Paakkanen, A.; Jokela, S.; Kytö, S.; Koponen, P.; Castaneda, A.; Larja, L.; Nieminen, T. Ulkomaalaistaustaisen väestön Terveys- Ja Hyvinvointitutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kenttähenkilöstön Kokemuksia. SLA 2017, 54.