(1)
Rask, S. Miten Maahanmuutto Ja Suomalaisuus Näyttäytyvät Tulevaisuuden Terveys- Ja Hyvinvointitutkimuksissa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2017, 54.