(1)
Rask, S. Miten Maahanmuutto Ja Suomalaisuus Näyttäytyvät Tulevaisuuden Terveys- Ja Hyvinvointitutkimuksissa?. SA 2017, 54.