(1)
Rask, S. Miten Maahanmuutto Ja Suomalaisuus näyttäytyvät Tulevaisuuden Terveys- Ja Hyvinvointitutkimuksissa?. SLA 2017, 54.