(1)
Ervasti, J.; Pekkarinen, L.; Virtanen, M.; Aalto, V.; Oksanen, T. Osatyökykyisten työolot Ja työmarkkinasiirtymät Kunta-Alalla. SLA 2019, 56.