(1)
Tolmala, A.; Koponen, J.; Hämäläinen, M.; Korhonen, S.; Koskinen, M.; Asikainen, N.; Kangasniemi, M. Asiantuntijoiden näkemyksiä työn Uusjaosta Tulevaisuudessa Sosiaali- Ja Terveysalalla – Delfoi-Tutkimus. SLA 2019, 56.