(1)
Saukkonen, P.; Viinikainen, S.; Roos, M.; Helminen, M.; Asikainen, P.; Green, P.; Suominen, T. Lähiesimiesten Arvio Organisaatiokulttuurista Ja -Ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan Arviota Positiivisempi. SLA 2019, 56.