(1)
Ritakorpi, M.; Kaunonen, M.; Kaila, M.; Paldanius, S.; Seilo, N. Sähköiseen Terveyskyselyyn Vastaamatta jättäneet Yliopisto-Opiskelijat - Katoanalyysi. SLA 2019, 56.