(1)
Laitila, H.; Lunkka, N.; Suhonen, M. Asiakaslähtöisyys Lapsi- Ja Perhepalveluiden Moniammatillisessa verkostoyhteistyössä Vanhempien Kokemana. SLA 2020, 57.