(1)
Laitila, H.; Lunkka, N.; Suhonen, M. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. SLA 2020, 57.