(1)
Junnila, R.; Tiitinen, S.; Salanterä, S. Neljävuotiaan Lapsen Osallistuminen Elintapakeskusteluun Perheen Laajassa Terveystarkastuksessa. SLA 2020, 57.