(1)
Maijala, R. K.; Eloranta, S.; Ikonen, T. Lean-Ajattelu Ja Lean-päivittäisjohtaminen Yliopistosairaaloissa. SLA 2020, 57.