(1)
Raunima, M.; Lepistö, S.; Koivisto, A.-M.; Kylmä, J.; Paavilainen, E. Vanhempien Kokemukset Neuvolasta Saadusta Tuesta Vauva-Aikana Ja Tuessa Koetut Muutokset Odotusajan Ja Vauva-Ajan välillä. SLA 2020, 57.