(1)
Kinnunen, U.; Perko, K.; Virtanen, M. Esimiehen Johtamistyylin Yhteys työntekijän Kokemaan työuupumukseen Ja Sairaana työskentelyyn. SLA 2013, 50.