(1)
Hausen, H. Lasten Ja Nuorten Hammashoidon Vaiheet Ja sisällölliset Kehityshaasteet. SLA 2020, 57.