(1)
Lämsä, R. Toiveet Uudelle Vuodelle. SLA 2020, 57.