(1)
Aikomus, L.; Lehtinen-Jacks, S.; Nordquist, H.; Pietiläinen, O.; Mänty, M.; Kouvonen, A.; Rahkonen, O.; Lallukka, T. Työn Fyysisen Kuormittavuuden Yhteys Fyysiseen Toimintakykyyn Alle 40-Vuotiailla Kunta-Alan työntekijöillä. SLA 2021, 58.