(1)
Manderbacka, K.; Muuri, A.; Keskimäki, I.; Kaikkonen, R.; Elovainio, M. Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?. SLA 2013, 49.