(1)
Pohjola, H. Gynekologisiin syƶpiin Liitetty Stigma. SLA 2021, 58.