(1)
Tamminen, O.; Pirhonen, J. Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa. SLA 2021, 58.