(1)
Maunu, A.; Katainen, A. Sosiaalisia Suhteita Ja Konkreettisia käytäntöjä: Kuinka Ammattiin Opiskelevat merkityksellistävät Terveyteen Vaikuttavaa käyttäytymistä?. SLA 2021, 58.