(1)
Kostamo, K. Käyttäytymistieteelliset Teoriat Ja Laadulliset menetelmät Interventioiden Tukena. SLA 2020, 57.