(1)
Dalbom, L.; Larivaara, M. .; Vasankari, T.; Tuominen, M. .; Rautava, P. Väestötasoisen Terveyden edistämisen Intervention Suunnittelu Ja käynnistäminen Vaatii Aikaa, Seurantaa Ja Arviointia. SLA 2021, 58.