(1)
Lintula, L.; Salo, P.; Halonen, J.; Aalto, V.; Ervasti, J.; Kouvonen, A.; Oksanen, T. Työyhteisön Sosiaalinen pääoma Ja työntekijöiden työkyky: Pseudokokeellinen Tutkimus. SLA 2022, 59.