Ristolainen, H., Tiilikainen, E., & Rissanen, S. (2022). Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). https://doi.org/10.23990/sa.102338