Hakamäki, P., Saaristo, V., Lindfors, P., & Ståhl, T. (2022). Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). https://doi.org/10.23990/sa.103415