Härkänen, T., Tapanainen, H., Mäntymaa, P., Sares-Jäske, L., Kaartinen, N., Männistö, S., Paalanen, L., & Valsta, L. (2022). Aikuisväestön suositeltavien ruokavalintojen toteutuminen karttoina. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(2). https://doi.org/10.23990/sa.113046