Lämsä, R. (2022). Signaaleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikentymisestä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(1). https://doi.org/10.23990/sa.113636