Reijula, K. (2022). Työterveyshuolto uudistuvassa SOTE:ssa – menestys vai menetys?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). https://doi.org/10.23990/sa.124806