Pitkänen, V. (2023). Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(3). https://doi.org/10.23990/sa.130281