Lehto, J., Ashorn, U., Solin, P., & Tervonen-Gonçalves, L. (2006). Terveyspolitiikan tutkimuksesta tiedettä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1905