Vesivalo, A., Widström, E., Mikkola, H., & Tampsi-Jarvala, T. (2006). Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1911