Huovila, J. (2014). ”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/41365