Hiilamo, H., Hänninen, S., & Kinnunen, K. (2011). Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/4476