Marttunen, M., Haravuori, H., & Santalahti, P. (2014). Lasten ja nuorten mielenterveys ja syrjäytyminen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48317