Nikander, P. (2015). Laadullinen pitkittäistutkimus ja terveys. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48470