Ruokolainen, O., & Mäki, N. (2015). Koulutuksellinen asema ja päihteiden käyttö nuorilla: erot ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/50759