Kaattari, A., Tiirinki, H., Paasivaara, L., Nordström, T., & Taanila, A. (2015). Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53246