Pihlajasaari, P., Muotka, J., & Feldt, T. (2015). Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53591