Raussi-Lehto, E., & Hemminki, E. (2015). Äitiysneuvolat muuttuvassa terveydenhuollossa – Ehdotuksia rakenteiden uudistamiseksi 2015. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53611