Riihilahti, A., Paavilainen, E., Koivisto, A.-M., & Kylmä, J. (2016). Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/55566