Terkamo-Moisio, A., Halkoaho, A., & Pietilä, A.-M. (2016). Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/56923