Leppo, A. (1). Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön puuttuminen päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/589