Louheranta, O., Lähteenvuo, M., & Kangasniemi, M. (2016). Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59668