Luoto, R., Paronen, O., & Andersson, A. (2008). Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/598